Rostlinná výroba

 

Zemědělské družstvo obhospodařuje celkem 756,94 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce od 430 m do 590 m. Hlavní činností v rostlinné výrobě je pěstování brambor, pšenice, ječeme a řepky. Brambory pěstujeme na ploše 42 ha, pšenice 104 ha, ječmen 96 ha, řepka 94 ha, kukuřice 71 ha a mák 31 ha. Zbývající část půdy je určena k výrobě krmných plodin.  

Z produkce obilovin je část sklizně určena k prodeji a část na krmné účely pro vlastní potřebu. Vlastníme posklizňovou linku na čištění obilovin s možností uskladnění 2/3 produkce.

Další činností v RV je pěstování olejnin a technických plodin jako je ozimá řepka - 94 ha. Pro výrobu výše jmenovaných plodin máme pěstební techniku.

 

Pro další informace lze kontaktovat vedoucího RV:

Beránek Vít - tel. 736 138 039